Likérka Metelka, rodinná firma ze srdce Moravy

Folklorní ornamenty na kapličce

Kroje, nábytek, keramika, kraslice, stavby — při návštěvě Moravy vás folklorní ornamenty obklopí ze všech stran. Typické ozdoby se malovaly barvami nebo vápnem, vysypávaly pískem, vytvářely se voskem, obtiskovaly formičkami, vyšívaly, vyřezávaly, kreslily prstem do hlíny… Patří k charakteristickým znakům Moravy, přestože se jednotlivé motivy mohly v detailech lišit vesnici od vesnice. Ornamenty jsou zosobněním tradice moravského lidového umění a historie jedné ze tří historických zemí České republiky.

K moravské tradici a původu se hrdě hlásí i likérka Metelka. Rodinná firma, která vznikla v Moravských Prusích nedaleko Vyškova, tedy uprostřed Moravy, na rozhraní Drahanské vrchoviny, Litenčických vrchů a nížiny Hornomoravského úvalu, své kořeny připomíná nejen v názvu svého úspěšného produktu — Moravský Vaječný Tradiční — ale také ve svém oceňovaném vizuálním stylu, který vznikl ve studiu Design Herynek. Úctu k moravské tradici prokazuje například svým logem, využitím základní barevné kombinace modré (ultramarínové) a bílé nebo srdcem na etiketě Moravského Vaječného Tradičního, které je na první pohled inspirované lidovým uměním.

Lásku k domovině se však likérka Metelka snaží vyjádřit i představováním turisticky atraktivních cílů. A že jich na Moravě máme!