Petrov – Plže. Skvost lidového stavitelství s atraktivním „obsahem“

Petrov – Plže

Jeden z nejzářivějších klenotů lidové architektury na jižní Moravě najdete nedaleko Strážnice směrem na Hodonín. Ve svahu nad vesnicí Petrov je soustředěný areál Plže, který tvoří zhruba osmdesát vinných sklepů. Soubor staveb vznikal současně s výsadbou vinic už od 15. století a zmínky o něm lze najít v historických dokumentech z 16. a 17. století, kdy místní obyvatelé v plžoch nejen skladovali víno, ale ukrývali se před válečnými událostmi.

Kouzlo a atraktivitu lokality, jejíž název je odvozen od tvaru sklepů vyhloubených v poddajné žluté hlíně a zpevněných kamennou valenou klenbou kvelbenín, zvyšuje skutečnost, že do cíle se dostanete nejen po silnici, železnici nebo cyklostezkou, ale taky po vodě, protože Petrovem prochází Baťův kanál.

vinné sklepy petrov plže

Vápno s ultramarínem a kouzlo je hotové
Právě poloze Petrova na břehu řeky Moravy můžeme vděčit za vznik skvostu lidového stavitelství, který je od roku 1983 státní památkovou rezervací. V minulosti totiž vinaři nemohli budovat sklepy pod svými domy kvůli vysoké hladině podzemní vody. Proto byli nuceni si vystavět sklepy ve svahu kousek za vesnicí. Díky tomu vznikl kompaktní areál sklepů, protkaný uličkami, směřujícími ke dvěma návsím. Ty jsou přirozenými centry vinohradnického areálu, přičemž horní prostranství, do nějž ústí uličky se starými a výtvarně nejhodnotnějšími sklepy, slouží především během turistické sezóny jako přírodní hlediště, z něhož lze sledovat celou řadu akcí zejména folklorního charakteru.

Tolik obdivovaná architektura sklepů do značné míry vychází z místních podmínek. Štítové zdi nadzemních částí vinaři pod dohledem zednických mistrů omítali vápennou omítkou. Koruny štítů zastřešují pálené tašky. Průčelí přitom připomínají stavby selského baroka. Vápnem obílené omítky doplňují modré (ultramarínové) obrovnávky, což ve spojení s okolní zelení jen umocňuje výsledný estetický dojem.

vinné sklepy petrov plže

Sklepy sloužily také jako úkryty
Samotné sklepy jsou široké zhruba tři metry a podzemím se vinou do délky patnácti a v některých případech i více metrů. Vrstva hlíny a její síla přitom napomáhá udržovat příznivé vnitřní klima, významné pro kvalitu vína. Všechny sklepy mají tři části. Vstupní místnost je obvykle v úrovni terénu, slouží jako lisovna a sklad náčiní. Z lisovny se úzkou spojovací chodbou se schodištěm dostanete do vlastních sklepů.

Nejstarší sklepy údajně obsahují i lochy, tedy zemní jámy se stěnami z vypálené hlíny, používané jako úkryt cenností, zásob a traduje se, že i dětí. Vzhledem k nedaleké slovenské, v minulosti uherské, hranici měli místní lidé celou řadu „příležitostí“ využít sklepy k záchraně majetku a životů. Ještě během druhé světové války se tu ukrývali lidé přecházející ilegálně z Protektorátu na Slovensko…

Pokud se v létě vydáte na Moravu, petrovské Plže byste si rozhodně měli do itineráře zařadit. A to nejen pro historickou a architektonickou hodnotu staveb, ale také kvůli jejich „obsahu“. Hned při vstupu bývá v létě otevřená vinotéka, kde můžete lahodná místní vína ochutnat.

Více informací se dozvíte na internetových stránkách obce Petrov — www.obec-petrov.cz

Zdroj: Přispěvatelé Wikipedie, ‚Plže‘, Wikipedie:
Otevřená encyklopedie, 6. 06. 2017
Přispěvatelé Wikipedie, ‚Petrov (okres Hodonín)‘, Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 29. 10. 2017