Vizovice: brána Valašska s živou tradicí palírenství

Státní zámek Vizovice

 

Necelých patnáct kilometrů východně od Zlína leží Vizovice. Malebné městečko v kotlině obklopené Vizovickými vrchy je nazýváno branou Valašska. Jeho historie sahá až do pohanských dob, ale první písemná zmínka se datuje rokem 1261. Bohaté dějiny jsou ve městě znát, jeho historické centrum se dvěma trojúhelníkovými náměstími je památkovou zónou. Dominantou je barokní zámek, typické znaky baroka vykazují i další stavby a památky: klášter Milosrdných bratří s nemocnicí, kostel svatého Vavřince z roku 1792 nebo Mariánský sloup na Dolním náměstí.

Vizovice

Procházka městem ale připomene i jiné stavební slohy a především lidovou architekturu. Tak například vila Café York je krásným příkladem secese a vizovický domek číslo popisné 256, který získal v roce 2015 titul Lidová stavba Zlínského kraje, je osídlen již od roku 1787.

Rodiště valašského krále Bolka Polívky je ale slavné nejen památkami a okolní nádhernou přírodou. Když se řeknou Vizovice, jen málokomu se okamžitě nevybaví „slivovice“ nebo „Rudolf Jelínek“. Okolo Vizovic je pálení slivovice doloženo už od sedmnáctého století! A tato tradice je samozřejmě dodnes živá. Firma Rudolf Jelínek své produkty vyváží do dvaceti zemí světa, od Spojených států přes Itálii a Rusko a Jižní Afriku až po Čínu. A k šíření dobrého jména Moravy přispívá nemalým dílem i společnost Metelka likéry, neboť nejen že sídlí v areálu firmy Rudolf Jelínek, ale významně spolupracuje na její produkci.

Vizovice

Turistické zajímavosti:
Státní zámek Vizovice
Farní kostel sv. Vavřince
Janův hrad, Sokolovna
Secesní č. p. 360
Kaplička na Karažijce
Kaple u Chladné studny
Kaple Panny Marie Lurdské
Měšťanský dům Frigo č. p. 361
Sloup se sochou Bolestné P. Marie
Nemocnice Milosrdných bratří

Vizovice