Rozhovor s Milanem Metelkou

Milan Metelka

Tradice rodinné likérky Metelka ve Vyškově pokračuje. Sází na kvalitní produkty a chystá řadu novinek. Likéry se značkou Metelka si našly cestu i na daleké zahraniční trhy. Brzy budou k mání i ve firemní prodejně ve Vyškově.

Milanu Metelkovi se podařilo ve Vyškově vybudovat úspěšnou likérku, která navázala na dávné rodinné tradice výroby lihovin na Vyškovsku. Dnes je statutárním ředitelem společnosti Milan Metelka, a. s., patřící k největším výrobcům mléčných likérů a absinthů v ČR. Petačtyřicet procent produkce putuje na zahraniční trhy a to díky tomu, že se zmíněná společnost stala součástí R. Jelinek Group SE.

Tradice výroby likérů sahá ve vaší rodině až do třicátých let minulého století. Můžete z té historie něco málo nastínit našim čtenářům?
Rodinná firma Metelka zahájila svou výrobu v roce 1935, ale vlivem politických událostí došlo k tomu, že byla v roce 1948 nedobrovolně uzavřena. V době totality se v rodině o tom tématu sice dost mluvilo, ale prarodiče skrze nepříjemné zkušenosti s vládnoucími komunisty se spíše snažili svá vnoučata do této historie příliš nezatahovat ze strachu o jejich budoucnost. Nebylo se čemu divit, po těch událostech, které byli nuceni prožít.

Co předcházelo vašemu rozhodnutí začít podnikat v oboru, v němž měla vaše rodina v minulosti dlouhou tradici?
Coby rodilému Vyškováku mi Vyškov přirostl k srdci, vždycky jsem toužil ve Vyškově zůstat. Vystudoval jsem střední průmyslovku, pak šel na vojnu, poté jsem pracoval ve Výzkumném ústavu. Jenže jako zaměstnanec jsem se necítil ve své kůži, nebyl jsem svým pánem. Proto jsem si začal pohrávat s myšlenkou, jak se osamostatnit a začít podnikat doma, ve Vyškově. Směřoval jsem do oboru, v němž měla rodina již nějakou tradici, což mi přišlo logické a správné.

S výrobou likérů pod značkou Metelka jste začal v roce 1992. Kdo vás v té době nejvíce podpořil?
Moji myšlenku vzkřísit rodinnou tradici a založit opět značku Metelka a stejnojmennou firmu, která se bude zabývat výrobou lihovin, podpořili moji rodiče, sestra a samozřejmě manželka, která mi byla velkou oporou. S rozjezdem firmy mi pomáhali. Otec mě vybavil základními informacemi o výrobě lihovin, ostatní jsem vyhledával v knihovnách a věnoval mnoho času studiu. Bohužel se nedochovaly žádné rodinné receptury, a pokud ano, tak jen v ústní podobě od mého otce. Navíc likéry, které firma Metelka ještě ve 40. letech minulého století vyráběla, byly proti těm současným nesmírně sladké a velmi hořké. Dnešní konzumenti mají naprosto odlišné požadavky na senzorické vlastnosti likérů a jejich chuť, takže v tomto směru jsme byli na úplném počátku. I ve všem ostatním jsem začínal prakticky od nuly.

Když se ohlédnete do minulosti, jak vlastně začátky firmy Metelka vypadaly?
Začínali jsme v rodinném domě coby velmi malá firma – v jedné místnosti, kde byla výrobna, sklad, kancelář, zkrátka všechno. Rozjezd firmy jsem financoval úvěrem, po jeho splacení jsem přibíral další, bylo třeba investovat – kupovat technologie, rozšiřovat výrobu. Nejdříve jsem vyráběl na živnostenský list, teprve až později byla zaregistrována koncese. Že začátky nebyly vůbec jednoduché, zejména po finanční stránce, to se snažím připomínat i svým synům. Například v samotných začátcích, když jsem ještě jezdil starým žigulíkem po rodičích, tak jsem z každého kopce vypínal motor, jak jsem musel šetřit, nebylo totiž ani na benzin. Leckomu to může dnes připadat legrační, ale situace to byly opravdu vážné. Stávalo se, že jsem ráno naložil bednu likérů, s níž jsem vyrazil po obchodech na Vyškovsku, a vrátil se večer a vůbec nic se mi nepodařilo prodat. Nic! Ani jedinou láhev.

To muselo být hodně skličující. Co vás přimělo to nevzdat a co přispělo k tomu, že jste firmu nakonec přece jen odlepil od pomyslného dna?
To, že jsem to nevzdal, to bylo díky podpoře mých rodičů. Tatínek byl tím, kdo mě neustále držel při zemi a nabádal mě, abych byl opatrný a zvažoval každé riziko. Maminka je o mnoho let mladší než byl otec, a tak mě zase dokázala podržet a hodně mi fandila, když jsem se pouštěl do nových věcí.

Jak jste dospěl k tomu, že jste se v roce 2009 rozhodl firmu transformovat na akciovou společnost?
Firma Metelka se stala členem Unie výrobců a dovozců lihovin, v níž najdete výrobce všech prestižních značek lihovin, počínaje značkou Rudolf Jelínek, Becherovkou a konče například značkou Fernet Stock. Všechno to jsou firmy, které tu fungovaly už za komunismu a měly na co navazovat, zatímco naše firma se mezi ně vypracovala po těžkých začátcích. Právě ve zmíněné unii jsem se setkal se všemi významnými lidmi ve svém oboru. Spřátelil jsem se tam s majitelem firmy Rudolf Jelínek a naše přátelství po určité době přešlo v myšlenku obchodního spojení, které pomohlo značku Milan Metelka prosadit po světě. Došlo tedy na to, že založením akciové společnosti a kapitálovému provázání obou společností se sortiment portfolia Rudolf Jelínek rozšířil o likéry se značkou Milan Metelka.

To jste tehdy neměl žádné obavy z konkurence a z toho jak pod tak silným hráčem na trhu budete fungovat?
Naše výrobky si nijak nekonkurují. Pod značkou Rudolf Jelínek najdete destiláty, zatímco pod značkou Milan Metelka se prezentují likéry. Založením akciové společnosti a kapitálovým provázáním obou společností se sortiment portfolia Rudolf Jelínek rozšířil právě o likéry se značkou Milan Metelka. Vstup naší značky do velké mezinárodní skupiny R.Jelinek Group SE znamenal její další rozvoj. Podpis smlouvy o dovozu a distribuci se společností Rudolf Jelínek, a. s., jež značku Metelka zastupuje na exportních trzích, přispěl k nárůstu exportních prodejů naší značky řádově o stovky procent. Byl to jednoznačně krok správným směrem. Po osvědčené a úspěšné spolupráci jsme v roce 2013 přistoupili k dalšímu strategickému kroku, který pomohl posílit pozici značky Metelka i na tuzemském trhu. Svěřili jsme distribuci výrobku naší značky pro český trh rovněž do rukou společnosti Rudolf Jelínek, a. s.

Po svých předcích jsem zdědil to nejcennější – rodinnou tradici vývoje originálních receptur. Ve spojení s firmou R. Jelínek vidím pokrok a společné hodnoty.Milan Metelka

Co tedy strategické propojení s firmou Rudolf Jelínek vaší značce přineslo?
Díky spojení našich společností dnes výrobky se značkou Metelka vyvážíme do dvaceti zemí. Nejvíce do Bulharska, Ruska, Chile, Číny, Rumunska, Polska a Itálie. Export dnes činí petačtyřicet procent naší produkce. Mohu říci, že export každoročně narůstá.

Jak vnímáte současnou situaci v oblasti prodeje likérů a alkoholu na českém trhu?
Je znát, že krize a také alkoholová aféra s následným zákazem prodeje alkoholu se na rozvoji místních výrobců nemálo podepsala. Hledají úspory, aby se dostali do kladných hospodářských výsledků. V tomto směru musím říci, že naše spojení se strategickým partnerem nám v mnohém pomohlo. A pomohlo nám i v důležitém rozhodnutí v roce 2013, kdy jsme provedli výraznou selekci portfolia výrobků. Takový krok by byl u malovýrobce bez strategického partnera možný jen stěží. Zatímco před rokem 2013 jsme vyráběli i na tři desítky druhů lihovin a likérů, dnes je to už jen zhruba kolem patnácti. Rozhodli jsme se vyrábět pouze ty produkty, které značku Metelka charakterizují a úspěšně prezentují a na trhu patří svým způsobem mezi jedinečné – jde například o mléčné likéry Milky, koktejlové likéry Shaker, Absinthy, bylinný likér Hubert. Například někdejší výroba tuzemáku se pro nás stala velice okrajovou záležitostí. Proti tomu likér Moravský vaječný si tradici udržel a patří ke stálicím našeho sortimentu.

O jaké vaše výrobky je zájem v zahraničí? Jak se odlišují chutě konzumentů z různých zemí?
Řekl bych, že je to velmi rozdílné. Například do Bulharska vozíme naši nízkoprocentní řadu likérů – Milky, které jsou na bázi mléka. Zájem o tuto řadu projevili i v Nigérii, kam teď posíláme celý kontejner. V Rusku a Chile mají pro změnu úspěch naše Absinthy. V Číne se nám podařilo prorazit s novou produktovou řadou Spicy – nízkoprocentními alkoholickými nápoji s výtažkem z chilli.

Nakolik sázíte prostřednictvím svých výrobků na chutě zákazníků?
Alkohol je otázka módy. Před sedmi lety bylo trendy Baileys, dnes už tomu tak není. V kurzu jsou spíše ochucené vodky. Módní vlny se hodně a často střídají, nemálo situaci ovlivní i to, jaké příchutě objednávají obchodní řetězce. Například pokud jde o řadu našich mléčných likérů – takzvaných Milky, tam momentálně na českém trhu nejvíce boduje příchuť karamelová a čokoládová, částečně i kokosová. Nedávno jsme začali vyrábět Milky s jahodovou příchutí, protože má ohromný úspěch v Bulharsku. Naopak jsme přestali vyrábět příchuť vanilla-limet, o tu zájem poklesl. Horkou novinkou je náš pomerančový likér, který půjde na rumunský trh.

Kolik lahví likérů jste schopni ročně vyrobit? A můžete přiblížit některou z výrobních zajímavostí?
Jsme schopni vyrobit i milion lahví za rok. Na plnoautomatické lince, kterou obsluhují tři lidé, vyrábíme kolem tisíce lahví za hodinu. Jednou ze zajímavostí naší výroby je kupříkladu to, že jsme si sami zhruba před patnácti lety vyvinuli speciální zařízení na výrobu mléčných likérů. Funguje na bázi výkonné  homogenizace a pasterizace. Díky kvalitní výrobě máme kvalitní výrobek, který můžeme směle prodávat v lahvích z čirého skla, což ne všichni konkurenti dělají, právě z obavy, že obsah v láhvi nezůstane v původním vzhledu.

Pro vaše výrobky je typický i originální design jejich obalů. Kdo vám je navrhuje?
Více než desítku let spolupracujeme s externím designérem Janem Herynkem, který se postupem času stal jakýmsi strážcem designu naší značky. Vytváří a inovuje pro naši značku kompletní design manuál. Na  jednotný vizuální styl si potrpím, naše výrobky to odlišuje od ostatních.

Vaše jméno nese ve Slavkově barmanská show Metelka cup, která má dlouhou tradici. Jak vznikla?
Barmanská show se bude konat letos již popatnácté. Vzpomínám na nultý ročník, když mě před patnácti lety oslovil tehdejší ředitel Integrované střední školy ve Slavkově s tím, zda bych jejich akci sponzoroval. Na nabídku jsem kývnul s tím, že soutěž ponese moje jméno. Chtěl jsem, aby mládež měla povědomí o naší značce od začátku s tím, že Metelka nejen vyrábí kvalitní likéry, ale také se snaží něco pro společnost udělat. Byla v tom i snaha podpořit mladé, aby se naučili s alkoholem zacházet, nebrali jej na lehkou váhu a pochopili, že ke konzumaci alkoholu patří i určitá kultura. Myslím, že se to prostřednictvím soužete daří.

Slyšeli jsme, že se chystáte  ve Vyškově otevřít prodejnu. Co je na tom pravdy?
V polovině listopadu otevřeme na ulici Dobrovského novou prodejnu, kde budou ke koupi nejen výrobky značky Metelka, ale také další značkový alkohol. Z našeho sortimentu nabídneme mimo jiné také teplé nápoje jako jsou Bombardino a Moravský punč.

(PI)

Článek je převzatý s laskavým svolením redakce Vyškovských novin